ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

HNGU M.A / M.Com External Admission 2019-20 Notification

HNGU M.A / M.Com External Admission 2019-20 Notification 


Hemchandracharya North Gujarat University has released notification of HNGU M.A / M.Com Admission 2019 for the academic year 2019-20. for more details HNGU M.A / M.Com External Admission 2019-20 are given below.

About HNGU :The Hemchandracharya North Gujarat University is the public sector university. That was established in the year 1986 by the state government of the Gujarat. This university offer the various kind of the courses are relate to the under graduate and post graduate.This university offer the various courses such as B.A. (Interior Design), B.Com, B.Sc, B.A, B.E, Diploma, B.L.I.Sc, PGD, B.Tech, BBA, M.Sc., M.Com, M.A, M.B.A, M.Phil and PhD. in the all courses the university give the admission every year. The university will be also conduct the admission process for session year 2017-18.

HNGU ADMISSION 2019
HNGU M.A / M.Com Admission 2019-20
Organizatoin Name : Hemchandracharya North Gujarat University
Official Site : www.ngu.ac.in
Course Name: M.A/ M.com -Semester 1,2,3,4. External Admission

Important Date:
Starting Date for Submission of Application:-05-09-2019.
Last Date for Submission of Application :- 25-09-2019.

Important Link for HNGU ADMISSION 2019
Tag : Admission
Back To Top