ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Standard 10 & 12 Board Paper Checking Will Start From 16th April 2020


Standard 10 & 12 Board Paper Checking Will Start From 16th April 2020Today Governnent of Gujarat declared that The Paper Evaluation Work will  start on 16th April 2020.

After board exam , the evaluation work had been started but due to Corona Virus the evaluation work was stopped by the government.

View Also :

Std 1 to 9 Corona Homework

Gujarat Corona Daily Updates Till 13/04/2020

Std 1 to 12 Textbooks Download

Daily Activity For Kids

Now again it is declared that from 16th April about 44000 teachers will join for the paper checking work.

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB)takes the responsible by conducting various examinations in the state every year. 

Now, the board is all set to conduct Class 10 examination in the month of March where the results will be declared by the end of May. 

More than lakhs of students are going to appear for the examination to enhance their career graph.

Standard 10 & 12 Board Paper Checking Will Start From 16th April 2020

Important Link

Read News Report : Click Here

Tag : News Report
Back To Top