ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Watch All Episodes Of Ek Mahanayak - Dr. B. R. Ambedkar Episode No.1 to 272

Watch All Episodes Of Ek Mahanayak - Dr. B. R. Ambedkar Episode No.1 to 272 

Go Down To Watch All Episodes

                        🔻🔻🔻
                        🔻🔻🔻

Name Of The Serial :
Ek Mahanayak - Dr. B. R. Ambedkar

Daily Episode : &TV

Time : 8:30

Nowadays New episodes are not being shown due to Corona effect.

Plot Of The Serial :

Ek Mahanayak - Dr. B. R. Ambedkar


Click Here To Watch Episode No.1
Click Here To Watch Episode No.2

Ek Mahanayak - Dr B R Ambedkar is a Hindi TV series based on the life of Dr Bhimrao Ambedkar. Due to the prevailing untouchability and caste system, Bhimrao and his family are ill-treated by upper caste people. Bhimrao studies diligently in school to educate himself and eradicate social discrimination.

Go Down To Watch All Episodes

                        🔻🔻🔻
                        🔻🔻🔻

Ek Mahanayak - Dr. B. R. Ambedkar


Produced by Smruti Shinde’s Sobo Films, the show is an inspirational story of Babasaheb and his journey from the age of five, to him becoming the prime architect of the Indian constitution. It will premiere on December 17 at 8:30 pm, every Monday to Friday

Go Down To Watch All Episodes

                        🔻🔻🔻
                        🔻🔻🔻

“However good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good” — Dr. B.R. Ambedkar.  

Ek Mahanayak - Dr. B. R. Ambedkar

Dr. B.R. Ambedkar is  a leader who rallied a revolution and became a voice to reckon with. The founding father of the Indian constitution. A man who has etched a prominent place in millions of Indian hearts.  &TV, the Hindi GEC of the ‘&’ bouquet of channels from Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL),  will present a never-told-before life story in the Hindi GEC space of this extraordinary personality, his crusading spirit and how he became the precursor of united India, with its powerful socio-drama titled Ek Mahanayak – Dr. B.R. Ambedkar.

Go Down To Watch All Episodes

                        🔻🔻🔻
                        🔻🔻🔻
Click Here To Watch Episode No.3
Click Here To Watch Episode No.4
 Produced by Smruti Shinde’s Sobo Films, the show is an inspirational story of Babasaheb and his journey from the tender age of five, to him becoming the prime architect of the Indian constitution.

The show will feature Prasad Jawade essaying the lead character of Dr. B.R Ambedkar, Aayudh Bhanushali as young Ambedkar, together with Jaggu Niwangune portraying the role of Ambedkar’s father, Neha Joshi as the mother, Saud Mansuri as his elder brother, Athar Khan as his younger brother, Tulsa and Vanshika Yadav as his sisters among others. 

Go Down To Watch All Episodes

                        🔻🔻🔻
                        🔻🔻🔻
The show will premiere on December 17 at 8:30 pm, every Monday to Friday on &TV.  Vishnu Shankar, Business Head, &TV said, “Dr. B.R. Ambedakar laid the foundation of a unified India by bringing millions of Indians under the ambit of one nation and one constitution. His teachings and philosophy still resonate with the Indians across the country, even today. 
His ability to challenge and mobilise a revolution that redefined the democracy for the Indian soil made him the greatest leader of our times. We are proud to present a show on Dr. B.R. Ambedkar, which is, in fact, a first for the Hindi GEC space. 

Go Down To Watch All Episodes

                        🔻🔻🔻
                        🔻🔻🔻
I’m sure his story will inspire and touch the hearts of Indians far and wide.”  Smruti Sushilkumar Shinde, Director, Sobo Films, said, “Dr. B.R. Ambedkar, the architect of the Indian constitution popularly known as ‘Babasaheb’ was a great social reformer, educationist and politician. 

Ek Mahanayak - Dr. B. R. Ambedkar

The life of Dr. B.R. Ambedkar is an inspiring story of struggle from his birth till his last breath. We are confident that our show ‘Ek Mahanayak – Dr. B. R. Ambedkar’ will be a landmark life story on what a man can achieve through his clear and evolved vision, indomitable perseverance, and determination.

Go Down To Watch All Episodes

                        🔻🔻🔻
                        🔻🔻🔻
I do believe this television show will have an incredible connection with the audiences. Never before has a story of such a great real struggle been showcased on Indian television and it’s a great honour and a huge responsibility for my production house Sobo Films to present it along with &TV in front of a very eager audience.

Ek Mahanayak - Dr. B. R. Ambedkar


Go Down To Watch All Episodes

                        🔻🔻🔻
                        🔻🔻🔻

Important Link:-

એક મહાનાયક-ડૉ. બી. આર. આંબેડકર સિરિયલ ના બધાજ એપિસોડ જોવા માટે નીચે આપેલ લિંક Click Here પર ક્લિક કરો

Watch All Episodes 1 to 272  : Click Here

Back To Top