ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Corona Lockdown : Prime Minister Narendra Modi Will Address The People Of India today at 10:00 AM


Prime Minister Narendra Modi's Speech Live On His Official Channel Narendra Modi at 10:00 AM

Before  21 days it was declared by our PM Narendra Modi that India would be in Lockdown for 21 days due to Covid-19.

Today the duration of lockdown will finish . Still our country is suffering from Corona-19. It is likely to be declared more lockdown in some States of our country.

Most of the people are waiting for PM's speech today at 10:00 A M.

Prime Minister Narendra Modi's Speech Live On His Official Channel Narendra Modi at 10:00 AM

Corona Lockdown : Prime Minister Narendra Modi Will Address The People Of India today at 10:00 AM

Important Link

PM Narendra Modi'S Speech (14/04):Click Here

Back To Top