ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Contact Us

Contect Us
I’m Dipak Parmar 32 years young , living in Gujarat, India. I have completed my graduation from Saurashtra University in 2007.I have completed my B.ed in English Medium B.ed college in Jamnagar in 2008.I have completed my M.A. from Saurashtra University in 2016.
  I’ve an educational site & giving information about  education.
I’ve started this site in 2018 as www.dtparmargujarat.com. I began to take interest in education and various websites by thoroughly reading Many articles related to education help, tutorial, widget on online
I’ve learnt many things in these days. So I decided to start new website. I’m now starting this site to help others and give them tips about education and educational programme and much more!

Email id :- dipakparmar1312@gmail.com

0 Komentar untuk "Contact Us"

Back To Top