ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Download Ideal Students Android App For Std. 1 To 10 Free Education

Download Ideal Students Android App For Std. 1 To 10 Free Education

To all the Gujarat Board students - 'Education at your Doorstep'
Knockdown the fear of lockdown in your school study.
Invest your time by joining Ideal Student Force and transforming social distancing into distance learning.
From April 1, 2020 enjoy learning from home till May 31, 2020 with no cost and gain confidence over your subjects of study before your school reopens.
Over 60 million students, from around the world, learn on Khan Academy. The same resource that 60% of students at places like Harvard and Stanford have said had a meaningful impact on their lives. Khan Academy is supported by global visionaries who are also part of its advisory board, including Bill Gates, Eric Schmidt and Ratan Tata.

Std 1 to 10 Textbooks Download GSEB

Class 9 to 12 educational video on Youtube channel GSHSEB of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board

Important link

Download Ideal Student App : Click Here

Tag : Mobile Apps
Back To Top