ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Bank of Baroda Recruitment for IT Professional Posts 2020

Bank of Baroda Recruitment for IT Professional Posts 2020

Bank of Baroda has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts: (IT Professionals)
 1. Technology Architect – 1 Post
 2. Program Manager– 1 Post
 3. Quality Assurance Lead – 2 Posts
 4. Infrastructure Lead– 1 Post
 5. Database Architect– 1 Post
 6. Business Analyst Lead– 2 Posts
 7. Business Analyst – 5 Posts
 8. Web & Front End Developer – 6 Posts
 9. Data Analyst – 4 Posts
 10. Data Engineer– 4 Posts
 11. Integration Expert– 2 Posts
 12. Emerging Technology Expert – 3 Posts
 13. Mobile Application Developer – 5 Posts
 14. UI/UX Designer – 2 Posts
Total No. of Posts: 39

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through the official Website.

Important Dates:

Last Date to Apply Online: 15-04-2020

Important Links

ApplyOnline:Click Here Advertisement:Click Here
Extension of Online Application Notice: Click Here
Tag : Recruitment
Back To Top