ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Circular about Watching Class 9 to 12 educational video on Youtube channel GSHSEB of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board


Circular about Watching Class 9 to 12 educational video on Youtube channel GSHSEB of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board

Watching Class 9 to 12 educational video on Youtube channel GSHSEB of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board

GSEB big decision on SSC and HSC exam in Gujarat. by ABP Asmita. 0:51. GSEB HSC Result 2019: Gujarat Board Released 12th Science Results.

GSEB - Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board conducts GSEB SSC and GSEB HSC exam. Visit GSHSEB utube chanel for latest GSEB Syllabus, ...GSEB Full Form: Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board
Official Language: Gujarati
Type: Governmental Board of Education

GSEB Website. Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, Gandhinagar GSHSEB. Board Website. School Registration.

Important Link

Official Circular : Click Here Videos : Click Here

Back To Top