ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

GUJARAT CORONA CASE UPDATES OF ALL DISTRICT || OFFICIAL PRESS NOTE (11/05/2021) BY HEALTH DEPT. OF GUJARAT

GUJARAT CORONA CASE UPDATES OF ALL DISTRICT || OFFICIAL PRESS NOTE BY HEALTH DEPT. OF GUJARAT

Relief in the Corona Epidemic began in Gujarat from the day the state was established. But less than 11 thousand cases i.e. 10 thousand 990 new cases have been reported in the state. At the same time, the total number of corona cases in the state has crossed 7 lakh. 

For the seventh day in a row, the number of patients recovering from the new case has been higher and a record-breaking 15,198 people have beaten the corona. 118 patients have died in the state. Over the last 12 days, more than 10,000 patients in the state are undergoing corona every day. As a result, the recovery rate of the state has improved to 80.04 per cent.

1 lakh 31 thousand 832 active cases and 798 on ventilators

The state has so far received 7 lakh 3 thousand 594 positive reports, while the death toll has risen to 8 thousand 629. As many as 5 lakh 63 thousand 133 patients have been discharged so far. Speaking of active cases, there are 1 lakh 31 thousand 832 active cases in the state at present, out of which 798 patients are on ventilator, while the condition of 1 lakh 31 thousand 34 patients is stable.

Important Link:-

આજની ઑફિશ્યલ પ્રેસનોટ તેમજ અત્યાર સુધીના દરરોજના આંકડા જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

0 Komentar untuk "GUJARAT CORONA CASE UPDATES OF ALL DISTRICT || OFFICIAL PRESS NOTE (11/05/2021) BY HEALTH DEPT. OF GUJARAT"

Back To Top