ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

EVIDENCE ACT 1872 In Hindi as well as In English | Download Evidence Act 1872

EVIDENCE ACT 1872 In Hindi as well as In English | Download Evidence Act 1872

Judge's power to put questions or order production The  Judge may, in order to discover or to obtain proper proof of relevant  facts, ask any question he pleases, in any form, at any time, of any  witness, or of the parties about any fact relevant or irrelevant; and  may order the production of any document or thing: 

and neither the  parties nor their agents shall be entitled to make any objection to  any such question or order, nor, without the leave of the Court, to  cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such  question:

 Provided that the judgment must be based upon facts declared by  this Act to be relevant, and duly proved : Provided also that this section shall not authorize any Judge to  compel any witness to answer any question or to produce any document  which such witness would be entitled to refuse to answer or produce  under sections 121 to 131, both inclusive, if the question were asked

Important Links:-

EVIDENCE ACT 1872(અંગ્રેજીમાં):ડાઉનલોડ

EVIDENCE ACT 1872 (હિન્દીમાં):ડાઉનલોડ

0 Komentar untuk "EVIDENCE ACT 1872 In Hindi as well as In English | Download Evidence Act 1872"

Back To Top