ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Uttar Gujarat Vij Company Limited (UGVCL) Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Result 2021

Uttar Gujarat Vij Company Limited (UGVCL) Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Result 2021

Result of candidates who had appeared in Computer Based Test (CBT) conducted on 22nd, 23rd, 24th and 29th December, 2020 for selection to the post of VIDYUT SAHAYAK (JUNIOR ASSISTANT) 

After completion of online exam, the objection tracker was live on our website and called objection/suggestion from the candidates for raising objection / suggestion from 07/01/2021 to 10/01/2021. 

In response, some suggestions / objections regarding the answer key were received which was submitted to subject matter expert and after validation thereof, the final answer key was published on our website on 06/03/2021. 

The marks obtained by candidates are published as under. These are marks obtained in Computer Based Test (CBT) only and not the Merit List or Selection List. 

Important Links:-


Final Answer Key: Click Here

More Details: Click Here

Result PDF Download : Click Here

0 Komentar untuk "Uttar Gujarat Vij Company Limited (UGVCL) Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Result 2021"

Back To Top