ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Vidhyasahayak Bharti | Matter of Sending Information of Vacancies of Vidyasahayak (Std. 1 to 5 and Std. 6 to 8 - Gujarati Medium).

Matter of Sending Information of Vacancies of Vidyasahayak (Std. 1 to 5 and Std. 6 to 8 - Gujarati Medium).

To inform the research of the above subject that the information about the vacancies of teachers of Std. 1 to 8 and subject wise vacancies of teachers of Std. 6 to 8 in the Gujarati medium primary schools of your district, keeping in view the teachers working as on 12/06/2021, attached form 1, To prepare in 2nd and 3rd and also to this office on 2/09/2071 by 2-00 pm in perfect Excel file in Shruti font (PDF and JPEG not to be sent) to the e-mail address given below and a copy by post.

Important Link:-

Official Letter : Click Here

0 Komentar untuk "Vidhyasahayak Bharti | Matter of Sending Information of Vacancies of Vidyasahayak (Std. 1 to 5 and Std. 6 to 8 - Gujarati Medium)."

Back To Top