ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Class 1 & 2 (Advt. No. 26/2020-21) Question Paper & Provisional Answer Key2021

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Class 1 & 2 (Advt. No. 26/2020-21) Question Paper 2021

Advt. No. 26/2020-21

Post Name: Gujarat Administrative uiService (GAS) Class-1, Gujarat Civil Service (GCS) Class-1 & Class-2, Gujarat Municipality Chief Officer Class-2

Preliminary Exam Date: 21-03-2021

Download Question Paper:
General Studies-1 (Paper-1): Click Here

General Studies-1(Paper-2) : Click Here

GPSC Class 1&2 Answer Key : Click Here

Tag : GPSC
0 Komentar untuk "Gujarat Public Service Commission (GPSC) Class 1 & 2 (Advt. No. 26/2020-21) Question Paper & Provisional Answer Key2021"

Back To Top