ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Gujarat Taluka Panchayat Jilla Panchayat Nagarpalika Election 2021 Result LIVE Updates

Gujarat Taluka Panchayat Jilla Panchayat Nagarpalika Election 2021 Result LIVE Updates

After the 2010 Palika Panchayat elections, the saffron of the BJP is flying again and again. Even in the places where the Congress won in 2015, there is silence in the party today. On the other hand, the Aam Aadmi Party is moving at a slow pace.

After getting seats in the Surat Municipal Corporation elections, the Aam Aadmi Party has now entered the district panchayat, taluka as well as municipal elections. AAP has entered Saurashtra, Surat, Sabarkantha, with AAP leading with 18 seats in the taluka and 22 seats in the municipality. 

On the other hand, "lotus" has blossomed in the district-taluka and municipality. Ther-ther BJP workers are on the road with drums. Vijay Utsav will be celebrated at BJP office 'Kamalam' at 12 noon. While at 1.30 pm CM Vijay Rupani will also be present in the celebration. While crows are flying in the congressional offices.

Voting took place on February 28 for 980 seats in 31 district panchayats, 4772 seats in 231 taluka panchayats and 2720 seats in 81 municipalities. The turnout was 66.67 per cent in district panchayats, 69.18 per cent in taluka panchayats and 59.05 per cent in municipalities. Voting was better in villages than in urban areas.

Out of 8747 district panchayat seats of local self-government in the state, 237 seats were uncontested. In the district panchayat, BJP got 25 uncontested seats, in municipalities, BJP got 92 out of 95 seats, Congress got 2, others got 1 seat, out of total 117 uncontested taluka panchayats, BJP got 111, Congress got 5 and others got 1 seat.


Palika-Panchayat Result LIVE Update


અમદાવાદ જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

વડોદરા જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

આણંદ જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

છોટાઉદેપુર જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

નર્મદા જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

પંચમહાલ જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

મહીસાગર જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

દાહોદ જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

ખેડા જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

અરવલ્લી જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

મહેસાણા જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

ગાંધીનગર જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

પાટણ જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

બનાસકાંઠા જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

સાબરકાંઠા જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

રાજકોટ જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

અમરેલી જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

જામનગર જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

ગીર સોમનાથ જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

મોરબી જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

ભાવનગર જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

કચ્છ જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

બોટાદ જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

પોરબંદર જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

જૂનાગઢ જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

સુરત જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

તાપી જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

નવસારી જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

ભરૂચ જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

ડાંગ જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

વલસાડ જિલ્લાનું રિઝલ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

Tag : Election
0 Komentar untuk "Gujarat Taluka Panchayat Jilla Panchayat Nagarpalika Election 2021 Result LIVE Updates"

Back To Top