ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

CTET Central Teacher's Eligibility Test 2021 Result @ ctet.nic.in Declared

CTET Central Teacher's Eligibility Test 2021 Result @ ctet.nic.in Declared

CTET Result 2021 @ ctet.nic.in : The Central Board of Secondary Education (CBSE) on Friday, February 26, declared the result for the Central Teacher Eligibility Test (CTET) on its official website. Candidates who have appeared in the CTET 2021 examination can check their results at ctet.nic.in.(ctet.nic.in),The board had conducted the CTET 2021 examination on January 31, 2021.

CTET
CTET Result 2021

Name of Organization : Central Board of Secondary Education (CBSE)

Exam Name : Central Teacher Eligibility Test (CTET)

Exam Date: 31/01/2021

Result Status : Available

How to check CTET result 2021:

Visit the official website at ctet.
nic.in
click on the link that reads, "CTET January 2021 results"
Enter roll number and submit
Result will appear on screen

Important Link:-

Check CBSE CTET Result 2021:Click Here
0 Komentar untuk "CTET Central Teacher's Eligibility Test 2021 Result @ ctet.nic.in Declared"

Back To Top