ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GPSC Recruitment 2021丨Apply Online for 1427 State Tax Inspector (STI), Medical Officer and Other Posts

GPSC Recruitment 2021丨Apply Online for 1427 State Tax Inspector (STI), Medical Officer and Other Posts

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Recruitment for 1427 State Tax Inspector (STI), Medical Officer and Other Posts 2021 , You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below. 

images%2B%252813%2529

Gujarat Public Service Commissioninvites online applications from 16-03-2021 to 31-03-2021. Key and important details of such places such as educational qualification, experience, age, salary scale, age concession, application fee, how to apply online, general advertisement provisions and other details on the notice board of the Commission or on the Commission's website https: gpsc.gujarat.gov. in and https://gpsc.ojas.gujarat.gov.in.

Posts Name: 

  • State Tax Inspector (STI) : 243 Posts 
  • Medical Officer : 1000 Posts
  • Other Posts : 184 Posts
  • Total Posts: 1427 Posts

Educational Qualification : Please Read Official Notification.

Application Fee : Candidates have to pay Rs. /-+ Charges through challan. 

How to Apply : Interested & Eligible Candidates may Apply Online Through official Website- www.gpsc-ojas.gujarat.gov.in

Important Dates:
↦Starting Date of Apply Online : 16-03-2021
↦Last Date to Apply Online : 31-03-2021

Important Links 

STI Provisoonal Result Pdf : Click Here
0 Komentar untuk "GPSC Recruitment 2021丨Apply Online for 1427 State Tax Inspector (STI), Medical Officer and Other Posts "

Back To Top