ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

NEET Exam 2021 Official Date Declared | Conduct of National Eligibility cum Entrance Test (UG) NEET- 2021.

National Testing agency (NTA) NEET Examination 2021,

NEET 2021 Exam notification 
Neet examination notification 2021

Public Notice date :-12/03/2021

Subject ::-  Conduct of National Eligibility cum Entrance Test (UG) 2021.The NEET (UG) 2021 is going to be conducted by NTA for admission to MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BUMS and BHMS Courses as per the relevant norms / guidelines / regulations notified by the concerned Regulatory Bodies. 
The Result of NEET (UG) - 2021 may be utilized by other Entities of Central/State Governments (including Indian Nursing Council/ Nursing Colleges/ Schools, JIPMER) for counselling / admission to relevant courses [including B.Sc. (Nursing) and B.Sc. (Life Sciences)] in accordance with their rules / norms / guidelines.

NEET (UG) – 2021 will be conducted in 11 languages, including Hindi and 
English through Pen & Paper mode on 01 August, 2021 (Sunday).

The Information Bulletin containing detailed information regarding the Test, syllabus, eligibility criteria for age, reservation, categorisation of seats, examination fee, cities of examination, State Code, etc. will be available shortly on the website https://ntaneet.nic.in, when the submission of the 
Application Form for NEET (UG) 2021 starts.

The candidates who desire to appear in NEET (UG) 2021 are advised to keep visiting the websites: https://nta.ac.in and https://ntaneet.nic.in

Important Link:-

Click here to view Official notification 
0 Komentar untuk "NEET Exam 2021 Official Date Declared | Conduct of National Eligibility cum Entrance Test (UG) NEET- 2021."

Back To Top