ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Admission Process Programme in Medical, Dental, Ayurvedic, Homeopathy College Announced @www.medadmgujarat.org

Admission Process Programme in Medical, Dental, Ayurvedic, Homeopathy College Announced @www.medadmgujarat.org


Admission Committee for Professional Undergraduate Medical Educational Courses (ACPUGMEC) 


Government of Gujarat  Admission Committee for Professional Undergraduate Medical Educational Courses (ACPUGMEC) 


Government of Gujarat  Admission Process Programme in Medical, Dental, Ayurvedic, Homeopathy College Announced   


List Of Help Centres :-


Admission to 1st year undergraduate courses in Medical, Dental, Ayurvedic and Homeopathy for the academic year 2020-21 Schedule for online application (Registration) and Document verification for the admission to above Courses in Government, Grant in aid and Self-financed Medical, Dental, Ayurvedic and Homeopathy Colleges after Qualifying Examination of 12th Standard (Science Stream with B / AB Group) passed from the school situated in Gujarat State from the Gujarat Board, Central Board, Council of Indian School Certificate Examination, Cambridge University and National Institute of Open Schooling and after qualifying as per All India Rank in NEET-UG 2020 and eligible as per Admission Rules of Health and Family Welfare Department, Govt. of Gujarat and respective council rules for the academic year 2020-21 will be held as follows.


Online PIN Purchase 


Online PIN purchase from website of the Admission committee 02/11/2020,  11:00 am 09/11/2020,  4:00 pm  2 For Online Registration 02/11/2020,  11:00 am 09/11/2020,  08:00 pm  3 Documents Verification and Submission of self-attested photocopies of Documents at Help Center 02/11/2020,  11:00 am 10/11/2020,  4:00 pm  PIN for online registration can be purchased through online payment of Rs. 200/- from the website: www.medadmgujarat.org 


Online Registration


After online Registration, candidate has to take prior appointment for the Documents Verification and Submission of self-attested photocopies of Documents at Help Center. Candidates, themselves can select the Date and Help Center for Documents verification at the time of printing the Registration Slip.


Documents Verification


Documents verification at Help center will remain closed on public holidays and Sundays.  • For Local Quota: Candidates who want to apply in Local Quota Seats of Smt. NHL Municipal Medical College, Ahmedabad or Surat Municipal Institute of Medical Education & Research (SMIMER), Surat. 


Candidate in addition to online registration, must obtain certificate that he/she is local student of Ahmedabad/Surat city from Dean of respective institute, for this candidate has to contact respective college. 


For NRI Candidates only:


Documents verification After online application, they have to submit Demand draft of Rs. 10,000/- in favor of ‘ACPUGMEC, payable at Gandhinagar’ as a process fee at the office of ACPUGMEC, GMERS Medical College, Gandhinagar Only.


For any guidance about registration or for further process mentioned in registration slip (if applicable) candidate has to visit help center. List of help center is mentioned on the website of admission committee www.medadmgujarat.org


Detail information about admission process is available on website www.medadmgujarat.org

Please visit this website frequently for updated information by the admission committee. 

Admission Committee for Professional Undergraduate Medical Educational Courses (ACPUGMEC) Government of Gujarat Admission Process Programme in Medical, Dental, Ayurvedic, Homeopathy College Announced For online registration from 2nd to 9th November Pay Rs 200 and get a PIN. 

Registration is required by 8pm on November 2-9. 


Important Links:-

0 Komentar untuk "Admission Process Programme in Medical, Dental, Ayurvedic, Homeopathy College Announced @www.medadmgujarat.org"

Back To Top