ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

The National Testing Agency (NTA) has issued admit card for JEE MAIN Exam-2020

The National Testing Agency (NTA) has issued admit card for JEE MAIN Exam-2020


The National Testing Agency (NTA) has issued admit card for JEE MAIN exam 2020.  Candidates appearing for the exam will be able to download the admit card from the exam portal jeemain.nta.nic.  

To download the admit card, candidates have to login by entering their application number and password.  Candidates can then print their hall tickets through the given link.The engineering entrance examination will be conducted from September 1 to 6, 2020. The hall ticket will be available to download at the websites- nta.ac.in, jeemain.nta.nic.in

The admit card for the Joint Entrance Examination (JEE) Main has been released. The candidates can download the hall ticket through the websites-  nta.ac.in, jeemain.nta.nic.in. The engineering entrance exam is scheduled to be conducted from September 1 to 6.


Tag : Hall Ticket
0 Komentar untuk "The National Testing Agency (NTA) has issued admit card for JEE MAIN Exam-2020"

Back To Top