ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GSEB ALL SUBJECTS EDUCATIONAL VIDEOS FOR STANDARD 9 STUDENTS


GSEB  ALL SUBJECTS EDUCATIONAL VIDEOS FOR STANDARD 9 STUDENTS


Circular about Watching Class 9 to 12 educational video on Youtube channel GSHSEB of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board

Watching Class 9 to 12 educational video on Youtube channel GSHSEB of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board

Official Circular : Click Here 

GSEB big decision on SSC and HSC exam in Gujarat. by ABP Asmita. 0:51. GSEB HSC Result 2019: Gujarat Board Released 12th Science Results.

GSEB  ALL SUBJECTS EDUCATIONAL VIDEOS FOR STANDARD 9 STUDENTS

GSEB - Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board conducts GSEB SSC and GSEB HSC exam. Visit GSHSEB utube chanel for latest GSEB Syllabus, ...


GSEB Full Form: Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board
Official Language: Gujarati
Type: Governmental Board of Education

DD GIRNAR HOME LEARNING VIDEOS STD 3 TO 12 : CLICK HERE

GSEB Website. Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, Gandhinagar GSHSEB. Board Website. School Registration.

Important Link:-

Std 9 Videos :

Maths || Maths PDF || Sci & Tech
Gujarati||Social Sci.||English
Back To Top