ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GSEB ALL SUBJECTS EDUCATIONAL VIDEOS FOR STANDARD 10 STUDENTS


GSEB  ALL SUBJECTS EDUCATIONAL VIDEOS FOR STANDARD 10 STUDENTS


Circular about Watching Class 9 to 12 educational video on Youtube channel GSHSEB of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board
Watching Class 9 to 12 educational video on Youtube channel GSHSEB of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board

Official Circular : Click Here 

GSEB big decision on SSC and HSC exam in Gujarat. by ABP Asmita. 0:51. GSEB HSC Result 2019: Gujarat Board Released 12th Science Results.

GSEB  ALL SUBJECTS EDUCATIONAL VIDEOS FOR STANDARD 10 STUDENTS

GSEB - Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board conducts GSEB SSC and GSEB HSC exam. Visit GSHSEB utube chanel for latest GSEB Syllabus, ...


GSEB Full Form: Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board
Official Language: Gujarati
Type: Governmental Board of Education

DD GIRNAR HOME LEARNING VIDEOS STD 3 TO 12 : CLICK HERE

GSEB Website. Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, Gandhinagar GSHSEB. Board Website. School Registration.

Important Link:-

Videos For Std 10 :-

SOCIAL SCI.||MATHS|| SCIENCE & TECH.
Back To Top