ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

PHYSICS PAPER SOLUTION BY JIGAR SIR HALVAD STD 12 SCIENCE STREAM DATE 5/3/2020

HSC SCIENCE STREAM  BOARD EXAMINATION MARCH 2020

PAPER SOLUTION
SUBJECT : PHYSICS
DATE : 05/03/2020


Every year , Gujarat Secondary & Higher Secondary Education Board takes exam of standard 10 & 12 students. Generally the Board exam is to be scheduled in the first week of the March .
The students work very hard when they are in std 10 & std 12. Once they finished their any paper , they are very eager for the solution of the paper. Once they get the solution of the Question Paper , they can compare their answers with their answers.
After every paper , we shall try our best to put the paper solution.

PAPER SOLUTION
SUBJECT : PHYSICS
DATE : 05/03/2020


Important Links

Physics Paper Solution : Click Here

Back To Top