ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

NEW 118 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL SANCTIONED IN GUJARAT


NEW 118 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL SANCTIONED IN GUJARAT

Gujarat Chief Minister Vijay Rupani has said that over 1,600 state government-run primary schools will have e-class for students of class VII and VIII.
Under the Gyankunj Project, classrooms will be equipped with projectors, smart-boards, infrared cameras, laptops, speakers and wi-fi routers.“Instead of reading books, children like to watch TV. They will sit in front of TV even for five hours, be it for Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, Tarak Mehta Ka Ulta Chasma or other soaps. The reason being, television is an audio-visual medium.
So the state government decided that in order to ensure that children take interest in studies, the blackboards be turned into screens where history and geography can be seen,” he said.
He also said that in comparison to traditional way of teaching, lectures with audio-visual descriptions help students to remember the concepts more effectively.

NEW 118 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL SANCTIONED IN GUJARAT

PARIPATRA : CLICK HEREBack To Top