ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Granted Secondary & Higher Secondary FAJAL Teachers Will Be Included In Other School || Principal will Be Got Protection In Job


Granted Secondary & Higher Secondary FAJAL Teachers Will Be Included In Other School

Today State Government of gujarat has decided that the fajal teachers of granted school will be included .

The government of gujarat has given protection to the teachers of granted schools recruited upto 2016.

Government  is thinking about giving protection to the teachers of granted schools , though it is not officially declared.

It may be declared in future that the teachers can do their job without any fear because they can not focuss on students / teaching because of fear of job.


Important Link

Acharya Raxan Pariptra : Click Here
Sixan Sahayak Raxan Paripatra : Click Here
Tag : TAT 1 & 2
Back To Top