ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GPSC Dy. SO / Deputy Mamlatdar Question Paper & Answer Key Download Exam Date 08-12-2019 || OMR Sheet Declared ||Final Answer Key Declared

GPSC Dy. SO / Deputy Mamlatdar Question Paper & Answer Key Download Exam  Date 08-12-2019 || OMR sheet Declared


Gujarat Public Service Commission (GPSC) has published Question Paper for the post of DySO/ Deputy Mamlatdar 2019, Check below for more details.

GPSC Dy. SO / Deputy Mamlatdar Question Paper Download Exam  Date 08-12-2019

GPSC Nayab Mamlatdar Question Paper 丨GPSC DySo Question 丨GPSC Deputy Mamlatdar Question Paper 丨Gujarat Public Service Commission (GPSC) has published Examination Question Paper for the Post of DySO/Deputy Mamlatdar 2019 at official website gpsc-ojas.gujarat.gov.in. 

Check more details about GPSC Recruitment 2019 at given below.

Posts Name : Dy. Section  Officer / Deputy Mamlatdar

Advertisement No. 20/201920

Exam Date : 08/12/2019

Exam Time : 11:00 am to 01:00 pm

Important Links :

Official website : Click here

FOR OMR SHEET: Click here
Question Paper : Click Here. Provisional Ans Key :Click Here Final Answer Key : Click Here


Back To Top