ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 













Gujarat Panchayat Seva Selection Board (GPSSB), Gandhinagar has published Official Answer Key (Departmental) for the post of Nayab Chitnis, Vistran Adhikari & Taluka Panchayat Adhikari 2019

Gujarat Panchayat Seva Selection Board (GPSSB), Gandhinagar has published Official Answer Key (Departmental) for the post of Nayab Chitnis, Vistran Adhikari & Taluka Panchayat Adhikari 2019



Gujarat Panchayat Seva Selection Board (GPSSB), Gandhinagar has published Official Answer Key (Departmental) for the post of Nayab Chitnis, Vistran Adhikari & Taluka Panchayat Adhikari 2019, Check below for more details.

Gujarat Panchayat Seva Selection Board (GPSSB) published an advertisement for recruitment for 320 Nayab Chitnis, Compounder, Extension Officer & Research Assistant Posts .This is a great chance for interested GPSSB Recruitment 2018.Eligible candidates may apply online from 11-09-2018 to 26-09-2018.Candidate is advised to visit official notification before applying for this post.To know further details in below given official notification.

Posts: 


Nayab Chitnis (Class-3)
Vistran Adhkari (Class-3) (Panchayat / Sahkari / Kheti)
Taluka Panchayat Adhikari





DEPARTMENTAL EXAM ANSWER KEY :  CLICK HERE 

Tag : Answer key
Back To Top