ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

TAT GRANTED SECONDARY & HIGHER SECONDARY RECRUITMENT NEW UPDATES

TAT GRANTED SECONDARY & HIGHER SECONDARY RECRUITMENT NEW UPDATES


GUJARAT TAT 2019 : Gujarat Teacher Eligibility Test is conducted by Board of Secondary Education Gujarat (BSEG) for teachers recruitment in State Government Schools. 

BSEG is going to release the Gujarat TET 2019 Notification soon. Interested and Eligible candidates must fill the application form through the official website of BSEG given below. 

Teacher Eligibility Test (TET) is a compulsory exam for all the candidates with B.Ed. and seeking teachers job in the Government school and private schools.

View Also

All Post About TAT Recruitment

BSEG will release the application form for GTET 2019 in the month of August 2019 and candidates can apply online only. 

There is no offline mode. Candidates must apply before the due date of the application form. The official website of BSEG will announce the GTET Online Application Form in the month of August 2019. Only online mode of Fee payment is applicable.

Admit card can be downloaded through the official website only. Authority will not send admit card by post. And it is available through online mode only.

For downloading the admit card, candidates must enter their Registration no. And Date of Birth.Admit card will be available in the month of September 2019.

Important Link

Surat DEO Official Letter : Click Here


Tag : TAT 1 & 2
Back To Top