ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

All Primary Teacher work and Data Online @DEC

All Primary Teacher work and Data Online @DEC


DEC ( District Education Committee )

Username - School dise code
Password - School dise code
*Log in as School*

Primary School ONline Hajari SSA child .As an intervention programme, it started on 2002 and SSA has been, Sarva Shiksha Abhiyan. SSA project implemented by Gujarat Council of Elementary Education in Gujarat State. Sarva Shiksha Abhiyan (SSA).                

Online attendance (http://www.ssagujarat.org) must have been filled by the every school. These " Online Hajri - Gujarat | Online Hajri App - SSA Gujarat " Android applications are for Gujarat's schools and teachers. 

Online presence of all school, This App is for all primary teachers of Gujarat. This is useful to take attendance online. The main aim of creating this app is to help all teachers in their daily, Download Super Android mobile phone application to complete online presence of children and teachers for primary school. 

From this application, SSA Gujarat Online Attendance of Students & Teachers at ssagujarat.org (Active Link),SSA Gujarat Online Hajri,Online Hajri,Online Hajri, Online Attendance Gujarat: 


DEC ( District Education Committee )

An App to help primary teachers of Gujarat State in taking Online Attendance.,Online attendance (http://www.ssagujarat.org) must have been filled by the every school. In this video you can, SSA Gujarat Online Hajri and Govt of Gujarat special online hajri is also helpful for “online hajri app download” this, Online Attendance SSA Gujarat. 

This App is for all primary teachers of Gujarat to take attendance online. CHILD ONLINE HAJRI APK., The Guj govt has decided to monitor attendance of students and teachers in with the help of 'live web on September 5," said state project director of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) Mukesh Kumar. 

Download ET App., all primary school teachers in Gujarat. ONLINE HAJRI ANDROID MOBILE PHONE APPLICATION DOWNLOAD., Download Super Android mobile phone application to complete online .Primary shixako Niymo, Shalakosh, Ssa Gujarat, Ssa Paripatr, Crc paripatr, A new portal has been made in the website of the SSA GUJARAT online presence. 

ONLINE HAJRI ANDROID MOBILE PHONE APPLICATION DOWNLOAD. Online attendance (http://www.ssagujarat.org) must have been filled by the every school. In this video you can learn how to fill online attendance on SSAGUJARAT Portal.

ssagujarat #onlineattendancessagujarat

DEC ( District Education Committee )

Gunotsav, Gunotsav Result, Gunotsav Gred Certy Download, NMMs Exam, NMMS question paper, Seb Exam, Seb result, PSE Question paper, Gunotsav Old Paper, Gunotsav frame Download, Gunotsav News, Gunotsav paripatr, Pragna materials, Pragna Paripatr, School programme video, 26 january Programme, 15 August Programme, online attendace, Online Hajari Link

Teacher Online Hajari fast server, Primary school paripatro, Teacher Paripatro, Badali paripatro, Badali G.R., Online Badali, Jillafer Badali Paripatr, Downlaod Gcsr, Primary shixako Niymo, Shalakosh, Ssa Gujarat, Ssa Paripatr, Crc paripatr, Brc Paripatr, Gyakunj materials, gyankunj paripatr, Aheval, Online Entry Link, fix pay News, Primary teacher mass C.l. , Unit test Online Entry, Unit test question paper, Unit test Solution, Jaher Raja list, 

All district 2019 jaher Rajao, Raja List, Madhyahan bhojan paripatr. M.dm. menu paripatr, 7th pay salary, 7th pay paripatr, teacher salary paripatr, shixak pagar vadharo paripatr. Htat paripatr, Htat Rules paripatr, Htat, Htat khali jagya.

All Primary Teacher work and Data Online @DEC

DEC ( District Education Committee )

All District DEC Login Link : Click Here
Tag : Primary
Back To Top