ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

AMC Assistant Junior Clerk Revised Final Answer Key 2019

AMC Assistant Junior Clerk Revised Final Answer Key 2019

AMC Conducted all the examinations of sahayak

junior clerk today.
So if you have taken part in recruitment process you might want answer key for today's exam.

Here is the question paper we have collected from one of our students and along with that we have also attached amc junior clerk answer key.

if you are looking to download PDF Answer key then you can click on below given download link.

By dtparmargujarat.com

AMC, Junior Clerk, Question papers
Answer key

Join Our Telegram Channel

https://t.me/DAX06/5

Join Our Whatsapp Group

https://bit.ly/2lyY0Ut

Ahmedabad Municipal Corporation (AMC)
has published the Revised Final Answer Key
for the post of Assistant Junior Clerk, Check
below for more details.

Post: Assistant Junior Clerk

For Question Paper : Click Here

Revised Final Answerkey: Click Here


Back To Top