ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Navodaya Vidyalaya 9th Class Admission Form 2019 – 2020 Against Vacant Seats Started

Navodaya Vidyalaya 9th Class Admission Form 2019 – 2020  Against Vacant Seats

VACANT SEATS IN CLASS -9 (2020-21)


INVITES ONLINE APPLICATION FOR ADMISSION  AGAINST VACANT SEATS IN CLASS -9 (2020-21)

Navodaya Vidyalaya admission form 2019 – 2020-21 for admission in class 9th (IX) through lateral entry test 2019-20 Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) 9th admission form 2019 2020 2021 Download Application Form How to Apply Navodaya Vidyalaya 9th Class Admission Form 2019 – 2020
It is to inform that the Lateral Entry Test for admission of students to Class IX in Jawahar Navodaya Vidyalayas will be held on  February 2020. The last date of submission of Application Form at JNV is November 2019.
As per the provisions of the Scheme, one Jawahar Navodaya Vidyalaya is to be set up in each district. At present, there are 630 functional Jawahar Navodaya Vidyalayas spread over 28 States and 07 UTs in India. In order to optimally utilize the infrastructure and facilities available in these Vidyalayas, it has been decided by the Samiti to fill the vacant seats in IX class through an All India level Selection Test. The District-wise vacant seats in the Vidyalayas are separately notified in local newspapers.

Eligibility Condition :

1. Only those candidates who are studying Class VIII during the Academic Session 2019 – 20 in one of the Govt./Govt. recognized schools of the district where the Jawahar Navodaya Vidyalaya is functioning and where admission is sought, are eligible.
Back To Top