ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

TAT Secondary & Higher Secondary Recruitment Press Note || Subjectwise Information || TAT 1&2 Analysis || Last Bharti Cut Off

TAT Secondary & Higher Secondary Recruitment Press Note Declared By Government Of Gujarat.

TAT Secondary & Higher Secondary Bharti 2019

The candidates of TAT Exam Passed are very happy to hear the news about TAT Secondary & Higher Secondary Bharti which is coming today or tomorrow.

View Also : 


TAT HIGHER SECONDARY ANALYSIS Click Here

TAT Secondary & Higher Secondary Bharti 2019

It is a good thing for the students who are studying in such a school which has no main subjects teachers. Now they will also be happy because they will get the new teachers at the end of the Diwali Vacation.

TAT Secondary & Higher Secondary Bharti 2019

The candidates are also waiting for the recruitment because it is too late after having been passed TAT exam.

Sec. Bharti Cut Off : Click Here

Higher Sec. Cut Off : Click Here

Vacancy information : Click Here

Subjectwise Vacancy : Click Here

Press Note : Click Here

Tag : TAT 1 & 2
Back To Top