ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GSRTC Recruitment Conductor Bharti 2389 Notification 2019


GSRTC Recruitment Conductor Bharti 2389 Notification 2019

GSRTC Conductor Bharti

Gujarat State Road Transport Corporation GSRTC released the Gujarat Conductor Bharti 2019 Notification. Apply through online for this GSRTC Conductor Vacancy.

Post  : conductor

Number Of Vacancy : 2389

Education Qualification : 10+2+3 any one Qualification pass

Salary : Fix 16000/-

Apply Online Date :  01-11-19 to 30-11-19.

 Here is the Online GSRTC Conductor Application Form date which is available on the official page. For GSRTC Conductor Bharti
 2019 Notification, candidates can enroll through ojas.gujarat.gov.in link, that is uploaded at this bottom of the page. 

GSRTC Conductor Bharti

Remember candidates here on this page we have provided the overall details of this GSRTC Conductor Notification 2019.

It is for the well-wishers who are really want to join in this Gujarat Conductor Recruitment 2019 which is given by The Gujarat State Road Transport Corporation is given the OJAS Gujarat Conductor Notification for the unemployment candidates.

GSRTC Conductor Bharti

 For this Gujarat SRTC Conductor Recruitment 2019, there is only 10th or Intermediate Qualification. Who has the minimum 10th they are also eligible to apply this GSRTC Conductor Jobs 2019? So, one could who have the interest to join in this enlistment they should check all the GSRTC Conductor Recruitment details to register through online mode. 

GSRTC Conductor Bharti

Well, Aspirants get the direct link to upload the documents & proceed to payment through online mode only. if you may have any interest in applying for Conductor. They all have to look at this main portal.

Post  : conductor

Number Of Vacancy : 2389

2389

Education Qualification : 10+2+3 any one Qualification pass

Salary : Fix 16000/-

Apply Online Date :  01-11-19 to 30-11-19.

IMPORTANT LINKS


Apply Online :  Click Notification : Click Here
Tag : Recruitment
Back To Top