ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

HEAD TEACHER (PRIMARY) HTAT Rules For Changedale(Badli) LATEST PARIPATRA 09-10-2019 By EDUCATION DEPARTMENT

HEAD TEACHER (PRIMARY) HTAT Rules For Changedale(Badli)  LATEST PARIPATRA 09-10-2019 By EDUCATION DEPARTMENT.


Gujarat State Examinations Board has been released notification to conduct the Head Teach Aptitude Test 2017 for filling the Head Teacher vacancies available in Gujarat Sate Primary Education Schools.
Candidates who are willing to be a part in Gujarat State Primary Education Development they can apply for this Gujarat HTAT Exam 2017 notification online on or before 10-04-2017. 

Online applications for this Gujarat HTAT 2017 will be received from 01-April-2017. Qualified candidates will be eligible for posting in Primary Schools of Gujarat State for the Post of Head Teacher (Mukhya Shikshak). 

For complete recruitment notification of Gujarat HTAT 2017 Educational Qualifications, Exam Fee details, Exam Pattern, Important Dates and more information is given below.


HTAT Badli Niyamo : Download From Here

Tag : HTAT
Back To Top