ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Government Of Gujarat : Hands Down || 12 Pass Candidates Can Also Eligible For Bin Sachivalay Clerk Exam || Exam Date Declared || 17/11/2019

Government Of Gujarat : Hands Down || 12 Pass Candidates  Can Also Eligible For Bin Sachivalay Clerk Exam || Exam Date Declared - 17/11/2019

Bin Sachivalay Clerk New Exam Date : 17/11/2019

The Department of Gujarat Secondary Service Selection Board (GSSSB) will conduct the GSSSB Exam 2019 for Clerk & Office Assistant posts tentatively in the month of november 2019.

Bin Sachivalay Clerk New Exam Date : 17/11/2019

check the same from the below-given link. And new exam date will provide shortly. So all the applicants keep in touch with this article to get the latest updates about  Exam Date.

GSSSB Bin Sachivalay Clerk Exam Date 2019 and GSSSB Bin Sachivalay Office Assistant Admit Card 2019 details are here.

Bin Sachivalay Clerk New Exam Date : 17/11/2019

You can download the GSSSB Bin Sachivalay Clerk Admit Card 2019 from the given link. The GSSSB Bin Sachivalay Office Assistant Admit Card 2019 download link is at the end of this page.

Bin Sachivalay Clerk New Exam Date : 17/11/2019

 At the bottom of the page, we had provided a direct link to download the GSSSB Bin Sachivalayam Admit Card 2019. And the link will get activated once the officials make it out.

Bin Sachivalay Clerk New Exam Date : 17/11/2019

Important Link : 

TV News Report : Click Here

Back To Top