ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Whatsapp Group Joining Links / Telegram Channel

Whatsapp Group Links & Telegram Channel
www.dtparmargujarat.com is an Educational Website.Here we are going to put various types of whats app group links like Government jobs,EducationNews Report Sarkari Yojana, etc.

Sarkari Yojana  Whatsapp Group 

You have to join  any one group for getting regular updates by following link
 Whatsapp is the most popular messaging social app around the world right now. At any age people are using Whatsapp App on regular daily basis and it’s got immensely popularity day by day in this digital world.

Current Affairs Whatsapp Group

In whatsapp you can do text message, voice & video chat with your friends, family and love’s one. In whatsapp there is another option where you can create or Join Group to chat & connecting with new friends.

Government Job  Whatsapp Group
Now Whatsapp has an another feature where you can Join in Groups with Whatsapp Group invite Link. There you just need to click on the link and you will be automatically added to the group.

Corona Updstes Whatsapp Group


 This feature is very pupolar now days and everyone is searching on internet about WhatsApp Groups Invite Link  Collection and they want to join in several groups for fun, promoting something or any personal reason

Click On Below link to Join Whatsapp Group


SARKARI BHARTI GROUP

Sarkari Bharti 1

TEACHERS GROUP


EDUCATIONAL/JOB/NEWS GROUP


Online Learning Group


Sarkari Yojana Group

Group 1 || Group 2

TELEGEAM CHANNEL
DTPARMAR GUJARAT
Back To Top