ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

ISRO Recruitment 2019 – 86 Technician, Draughtsman & Technical Assistant Vacancy @ isro.gov.in

ISRO Recruitment 2019 – 86 Technician, Draughtsman & Technical Assistant Vacancy @ isro.gov.in

ISRO Recruitment 2019

ISRO aka Indian Space Research Organization invites Sarkari Job applications for the post of 86 Technician, Draughtsman & Technical Assistant. Apply Online before 13 September 2019. ISRO Recruitment Qualification/ eligibility conditions, how to apply & other rules are given below… Official website is www.isro.gov.in

ISRO Technician Vacancy 2019

ISRO invites application for the posts of 86 Technician, Draughtsman & Technical Assistant. Indian Space Research Organization (ISRO) Vacancy Qualification/eligibility conditions, how to apply & other rules are given below

ISRO Technician Vacancy 2019 Details

 Post NameNo Of VacancyPay Scale
Technician -B3921,700/- Level 03
Draughtsman -B12
Technical Assistant3544,900/- Level 07
Total86

Discipline wise ISRO Technician Vacancy 2019 Details

Post NamePost CodeTradeNo. of Vacancy
Technician – BTE01Fitter20
TE02Electronic Mechanic15
TE03Plumber02
TE04Welder01
TE05Machinist01
Draughtsman -BDM01Mechanical10
DE01Electrical02
Technical AssistantTA01Mechanical10
TA02Electronics12
TA03Civil03

Eligibility Criteria for ISRO Technician Vacancy 2019

Post NameEducation QualificationAge Limits (As on 13.09.2019)
Technician10th class pass and ITI in relevant Trade recognized by NCVT.18 to 35 years
Draughtsman
Technical AssistantDiploma in Engineering in relevant Trade with First class from a recognized State Board.

Application Fee for ISRO Technician Vacancy 2019

For Male UR and OBC Candidates250/-Pay the Examination Fee through Debit Card, Credit Card, Net Banking or SBI Challan.
For Women/SC/ST/EX-SM/PWBD CandidatesNo Fee

Important Dates for ISRO Technician Vacancy 2019

Starting Date for Submission Of Online Application24 August 2019
Last Date for Submission Of Online Application13 September 2019
Last Date for Payment of Fee13 September 2019

Important Links for ISRO Technician Vacancy 2019

Detail Advertisement Linkhttps://apps.isac.gov.in/TAHSFC-2019/advt.jsp
Apply Onlinehttps://apps.isac.gov.in/TAHSFC-2019/advt.jsp
ISRO Admit CardComing Soon
Exam SyllabusComing Soon
Exam ResultComing Soon
View Online Mock Test
Coming Soon
Visit Regularlywww. dtparmargujarat.com
Visit Regularlywww.marugujaratgovjob.blogspot. com
ISRO Recruitmentwww.dtparmargujarat.com
Official Websitehttps://www.isro.gov.in/
Tag : Recruitment
Back To Top