ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Saurashtra University M.A.(All) / M.COM Sem 3 External Exam Form Starts From 11/09/2019

Saurashtra University M.A.(All) / M.COM Sem 3 External Exam Form Starts From 11/09/2019.


Saurashtr University External Form Online Fill up start for March 2019 Exam http://external.saurashtrauniversity.edu

Saurashtra University will be inviting applications from aspiring applicants for admissions in its next academic session 2014 before long. The University publishes this admission notice and the online application link on its authorized website i.e.saurashtrauniversity.edu very soon. 

The University will offer various Undergraduate, Postgraduate & Doctoral courses at its campus and other allied Institutes. The major courses that are open for admissions in this University are as follows:-

About Saurashtr university:::

The Saurashtra University was entrenched in the year 1967. The campus of this University spreads across more than 360 acres of land. It is sited in Rajkot city of the Saurashtra region of Gujarat State. 

It has 28 Post graduate Departments on its campus and 320 affiliated colleges. The authority of the University includes Amreli, Jamnagar, Junagadh, Porbandar, Rajkot and Surendra Nagar districts.

Click Here To Download The University Press Note
Tag : Sau.Uni.
Back To Top