ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Sainik School Jamnagar Balachadi Admission Notification 2020-21.

Admission Notice for Classes VI-6 and 9, Announcement 2020-21 

The school has eight houses namely TAGORE, PRATAP, SHIVAJI, ANGRE, GARUDA, SHASTRI, NEHRU and SARDAR PATEL to accommodate approximately 72 cadets each under the supervision of House Masters, Hostel Supdt/Matrons and House-Tutors.


 

Hospital
The school has a full time Nursing Asst. assisted by an experienced ward boys and a well-equipped Hospital of its own. A periodical checkup is made of the general health, weight and height of the boys. Records of the boy's growth are maintained and sent to respective parents. The school has also dental clinic.
Cadets Mess
Both vegetarian and non-vegetarian food is provided in the school Cadets' Mess. Careful attention is paid to provide the boys a well-balanced, varied and appetizing diet and to train them in correct table manners and etiquette.
Library
The school has a qualified librarian and a well-equipped library having more than 7,000 books in English, Hindi & Gujarati. The library works on the open access system.
Laboratories
Physics, Chemistry, Biology and Computer Lab.
Computer CUM Multimedia Lab
The School has a well-equipped and air conditioned Computer Lab where computer education is imparted to the cadets as an Elective Subject in XI and XII and as Work Experience for other classes. Cadets are also taught with the help of latest audio-visual aids, LCD projectors, educational CDs etc in the Smart Room

Back To Top