ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Police Constable Recruitment 2019 : News Report Regarding Inspection Of ST Category Certificate Date 13/09/2019

Police Constable Recruitment 2019 : News Report Regarding Inspection Of ST Category Certificate Date 13/09/2019.


The candidates of LRD are waiting for order to be given by Police  Bharti Board.

The most of the certificates have been checked by Adijati Vikash Board, If found any duplicate certificate , then police FIR would be done to those candidates.

View Also :


 The candidates who failed to produce the proof of Category certificate , will be abandoned from the list.


LRB Gujarat recently published the list of candidate for document verification and cut off marks of physical test and written test combined. 

Ojas LRB Gujarat Police Constable Document Verification List, Time table 2019 or Schedule will be declared before 07th May 2019 on official website www.lrbgujarat2018.in. Due to General Election of India 2019 Achar sanhita LRB Gujarat Holds the Program of Document Verification and Now Election is Over in Gujarat So LRB Gujarat will Officially publish Document Verification List, Place of Verification, Name of Candidate before 07-05-2019.

Click Here To View The News Report
Back To Top