ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

IBPS Recruitment for CRP Clerks - IX (12075 Posts) 2019

IBPS Recruitment for CRP Clerks - IX (12075 Posts) 2019

Institute of Banking Personnel Selection has published Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts: CRP Clerks IX

Total No. of Posts: 12075


Educational Qualification


A Degree (Graduation) in any discipline from a University recognised by the Govt. Of India or any equivalent qualification recognized as such by the Central Government. The candidate must possess a valid Mark-sheet / Degree Certificate that he/ she is a graduate on the day he/she registers and indicate the percentage of marks obtained in Graduation while registering online.Computer Literacy: Operating and working knowledge in computer systems is mandatory i.e. candidates should have Certificate/Diploma/Degree in computer operations/Language/ should have studied Computer / Information Technology as one of the subjects in the High School/College/Institute. Proficiency in the Official Language of 

Age Limit: (As on 01.09.2019): Minimum: 20 years Maximum: 28 years i.e. A candidate must have been born not earlier than 02.09.1991 and no later than 01.09.1999 (both dates inclusive)

Application Fee:
Application Fees/ Intimation Charges Payable from 17.09.2019 to 09.10.2019 (Online payment), both dates inclusive shall be as follows -
Rs. 100/- (inclusive of GST) for SC/ST/PWBD/EXSM candidates.
Rs. 600 /- (inclusive of GST) for all others

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website

Click Here For Advertisement..
Click Here For Apply Online
Tag : IBPS
Back To Top