ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Gujarat Industries Power Company Limited (GIPCL) Recruitment for Various Posts 2019

Gujarat Industries Power Company Limited (GIPCL) Recruitment for Various Posts 2019


Gujarat Industries Power Company Limited (GIPCL) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Most people who are interested in learning how to become profitable traders need only spend a few minutes online before reading such phrases as "plan your trade; trade your plan" and "keep your losses to a minimum." For new traders, these tidbits of information can seem more like a distraction than any actionable advice. New traders often just want to know how to set up their charts so they can hurry up and make money.

To be successful in trading, one needs to understand the importance of and adhere to a set of tried-and-true rules that have guided all types of traders, with a variety of trading account sizes.

Each rule alone is important, but when they work together the effects are strong. Trading with these rules can greatly increase the odds of succeeding in the markets.


Posts:
Assistant Finance
Officer Legal
Senior Manager / Dy.General Manager (Finance)
Manager / Senior Manager (Finance)

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.
Note : Candidates are suggested to read the official notification before applying.


Last Date: Within 10 days from the date of Advt. Published
(Advt. Published Date: 12-09-2019)


For Advertisement Click Here
Tag : Private Job
Back To Top