ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Letters Of Various District's DEO About Sending Vacant Teachers Details As On 31/10/2019 In Granted Secondary & Higher Secondary Teachers

Letters of Various District's DEOS About Sending Vacant Teacher Detsils As On 31/10/2019 In Granted Secondary & Higher Secondary Teachers.


The candidates of TAT are waiting for the recruitment of teachers in Government School as well as Granted School.

But the Government of Gujarat is doing the process of Recruitment very slow.

View Also :


However, The DEOS of  Various District have demanded the vacant teacher posts in All the Schools of their districts as on 31/10/2018.

We are hoping that the recruitment will be very big. Hope that the most of the candidates can get the job.

Here I am going to show you a letter written by various Districts' DEO on 11/09/2019.

Click Here To Read The Letter(Kutch)
Click Here To Read The Letter (Baroda)
Click Here To Read The Letter (Arvalli)
Click Here To Read The Letter (Gandhinagar)13/09/2019
Tag : TAT 1 & 2
Back To Top