ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Navoday Vidyalay Samiti Contract Based Recruitment For Teachers PGTs, TGTs, FCSA 2019

Navoday Vidyalay Samiti Contract Based Recruitment For Teachers PGTs, TGTs, FCSA 2019.


Various Types Of Teachers


Navodaya Vidyalaya Samiti, Regional workplace, Pune invitations applications from eligible candidates for
the posts of PGTs, TGTs, Misc. Teachers & FCSA (Faculty-cum-system-administrator) for his or her appointment on contract basis in Jawahar Navodaya Vidyalayas placed within the States/UTs of geographic region, Gujarat, Goa, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli.

Educational Qualification


The detailed guidelines, eligibility criteria, application forms etc. are available in the website
www.nvsropune.gov.in and also in the website of JNVs whose contact details are available in the website www.nvsropune.gov.in

Total Number Of Posts


TOTAL POST :::::
TGT ::: 128 POSTS
PGT :::: 172 POSTS
FCSA :::: 72 POSTS

JOB LOCATION ::::

Maharashtr
GUJARAT
Goa
Daman & Diu
Dadra & Nagar Haveli

Interested candidates could apply in prescribed form with a recent passport size picgraph and a group of self authenticated photo copies of testimonials/certificates/ID proof etc. latest by 05.06.2019 by Speed Post / Regd. Post or by Hand to the concerned Cluster Centres (as per list given below)
in which they desire placement in the cluster JNVs.

Candidates ought to apply to just one cluster centre JNV. Candidates should be present for verification of documents on 17.06.2019 at the Cluster Centre JNV to which they have been posted by the cluster centre.

Only one application are accepted by the Cluster Centre JNV. The candidate should send only one application in any of the centre out of seven centre.

Remuneration: -


1) For PGT- Rs. 27,500/- pm, Hard Station (Dist Kutch) Rs. 32500/- Consolidated per month. 2) For TGTs & Misc.- Rs. 26,250/- pm, Hard station (Dist. Kutch) Rs. 31250/- consolidated per month.3) For FCSA.- Rs. 26,250/- pm, Hard station (Dist. Kutch) Rs. 31250/- consolidated per month.

IMPORTANT LINK:::


Notification & Apply Online

0 Komentar untuk "Navoday Vidyalay Samiti Contract Based Recruitment For Teachers PGTs, TGTs, FCSA 2019"

Back To Top