ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

10 to 6 night curfew in 10 cities of the state now, standard 1 to 9 schools closed till 31st January

More than 4000 cases of Corona-Omicron have been reported in the state. As a result, all government programs, including the Vibrant Summit, have been canceled.

A meeting of the core committee has now started at the residence of Chief Minister Bhupendra Patel as there is a need to re-impose restrictions in the state. 

New restrictions on the corona may be applied once the meeting is over. Finally, during the second wave of Corona, in May and June, 2021, the Gujarat government issued Corona guidelines. 

Now, eight months later, such a situation has arisen again.Chief Secretary Pankaj Kumar Collector-Muni. Discussed with the commissioners

Earlier, the state government had reviewed the corona with the central health department. There was also a meeting of the Home, Health, Education and General Administration Departments. Chief Secretary Pankaj Kumar held a two-day meeting with municipal commissioners and collectors. 

Corona's guidelines, including the night curfew, expire today (January 7) from 12 noon. Then the government will announce new guidelines today. The meeting of the core committee has started at the Chief Minister's bungalow. The meeting will decide on the closure of offline education in Std 1 to 8 schools and guidelines for new restrictions, including night curfew.

There is a strong possibility that night curfew will be imposed, educational institutions will be offline

Given the seriousness of the transition in Gujarat, the new SOP is likely to have night curfew from 9 pm to 6 am. This means lari-galla, saloon, shopping complex etc. can be kept open only till 9 pm. In addition, it maનy be decided to continue the educational institutions or to stop the current offline education altogether.

Important Links:-

1 થી 9 શાળા બંધ સમાચાર માટે અહીં ક્લિક કરો

Zee24 કલાક લાઈવ | TV 9 લાઈવ

ઑફિશ્યલ ગાઈડલાઈન માટે અહીં ક્લિક કરો

ધોરણ 1 થી 9 ની શાળાઓ બંધ કરવા બાબત શિક્ષણ વિભાગનો ઑફિશ્યલ પરિપત્ર જોવા માટે અહી ક્લિક કરો

0 Komentar untuk "10 to 6 night curfew in 10 cities of the state now, standard 1 to 9 schools closed till 31st January"

Back To Top