ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Gujarat Corona Cases Daily Updates@https://gujcovid19.gujarat.gov.in

Cases have been on the rise in the state since November. For the first time in six and a half months, more than 500 cases have been reported. 

1 ડિસેમ્બરથી 6 જાન્યુઆરી સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ

તારીખપોઝિટિવ કેસડિસ્ચાર્જમોત
1 ડિસેમ્બર45261
2 ડિસેમ્બર50241
3 ડિસેમ્બર45450
4 ડિસેમ્બર44360
5 ડિસેમ્બર48241
6 ડિસેમ્બર38370
7 ડિસેમ્બર61390
8 ડિસેમ્બર67220
9 ડિસેમ્બર69270
10 ડિસેમ્બર63393
11 ડિસેમ્બર71270
12 ડિસેમ્બર56320
13 ડિસેમ્બર58561
14 ડિસેમ્બર55481
15 ડિસેમ્બર53530
16 ડિસેમ્બર68430
17 ડિસેમ્બર60581
18 ડિસેમ્બર68740
19 ડિસેમ્બર51550
20 ડિસેમ્બર70631
21 ડિસેમ્બર87732
22 ડિસેમ્બર91412
23 ડિસેમ્બર111782
24 ડિસેમ્બર98693
25 ડિસેમ્બર179342
26 ડિસેમ્બર177660
27 ડિસેમ્બર204651
28 ડિસેમ્બર394591
29 ડિસેમ્બર548651
30 ડિસેમ્બર5731022
31 ડિસેમ્બર654630
1 જાન્યુઆરી10691031
2 જાન્યુઆરી9681411
3 જાન્યુઆરી12591513
4 જાન્યુઆરી22652402
5 જાન્યુઆરી33502361
6 જાન્યુઆરી42138301
કુલ આંક17380324435

In the last 24 hours,4213 new cases of corona have been reported. While 65 patients have been discharged. Earlier on June 14, 405 new cases were reported. Today Ahmedabad city has the highest number of 265 new cases reported in the state. 

While one patient has died in Porbandar district. So far 8 lakh 31 thousand 462 reports have come positive in the state, while the death toll is 10 thousand 116. As many as 8 lakh 18 thousand 487 patients have been discharged so far. 

View Also This : - Corona Live Updates For The Whole World/India/Gujarat

As far as active cases are concerned, there are currently 1902 active cases in the state, out of which 11 patients are on ventilator, while 1891 patients are in stable condition.

One more death was reported in the state

After Kheda yesterday, a patient has also died in Porbandar district today. Corona deaths have been reported in the state for six consecutive days but one died in Jamnagar city on December 27. 

However, on December 26, there was zero death. On December 25, 2 patients died from corona in Rajkot district. 

Earlier on December 10, 3 patients were reported dead in the state. At least 8 cases of first and second wave were reported on September 20. A total of 7 deaths from corona were reported in the state in October and 5 in November. 

Earlier in December, no double digit cases were reported in the state for 50 consecutive days till September 16.

Today 19 new cases of Omicron were reported

Along with Corona, Omicron's cases are also slowly increasing. A total of 19 Omicron patients have been registered in the state today. In Ahmedabad city 4 men and 4 women together have registered maximum 8 cases of Omicron. 

Then in Surat city, 6 in Vadodara city 3 and in Anand 2 cases of Omicron have been reported. So far, a total of 97 Omicron cases have been reported in Gujarat. If we talk about discharge, 14 patients in Ahmedabad, 11 in Vadodara city, 2 in Surat city, 3 in Anand, 3 in Kheda, 1 in Gandhinagar city, 1 in Rajkot, 3 in Mehsana, 3 in Jamnagar city together total 41 Omicro patients.

Important Link:-

કોરોના કેસ આંકડા 06/01/2022 : અહીં ક્લિક કરો

ઑફિશ્યલ પ્રેસનોટ 06/01/2022 : અહીં ક્લિક કરો

0 Komentar untuk "Gujarat Corona Cases Daily Updates@https://gujcovid19.gujarat.gov.in"

Back To Top