ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Matter of Sending Information of Vacancies of Vidyashayak (Std. 1 to 5 and Std. 6 to 8-Gujarati Medium)

Matter of Sending Information of Vacancies of Vidyashayak (Std. 1 to 5 and Std. 6 to 8-Gujarati Medium)
To inform the research of the above subject that the information of vacancies of teachers of Std. 1 to 5 and subject wise vacancies of teachers of Std. 6 to 8 in the Gujarati medium primary schools of your district. 
Matter of Sending Information of Vacancies of Vidyashayak (Std. 1 to 5 and Std. 6 to 8-Gujarati Medium)
Details of teachers who have been transferred and are yet to be dismissed due to establishment or other reasons have been prepared in Form 3 and submitted to this office on.
Matter of Sending Information of Vacancies of Vidyashayak (Std. 1 to 5 and Std. 6 to 8-Gujarati Medium)
By 10/11/2021 in Exel file in Shruti font (PDF and JPEG not to be sent) to the following e-mail address and send a copy by post without any mistake.
Email address: visb.guj@gmail.com
Matter of Sending Information of Vacancies of Vidyashayak (Std. 1 to 5 and Std. 6 to 8-Gujarati Medium)

Important Link:-

0 Komentar untuk "Matter of Sending Information of Vacancies of Vidyashayak (Std. 1 to 5 and Std. 6 to 8-Gujarati Medium)"

Back To Top