ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

"Home Learning" July Month Time Table For Std.3 To 12

Regarding the Broadcasting of Educational Work On Doordarshan Kendra-DD Girnar Under "Home Learning".

Regarding the above subject, it is to be mentioned that in the current academic year started from June 2021, the program 'Bridge Course: Class Readiness - Gyansetu' was organized from June 10 to July 15.

Regarding the Broadcasting of Educational Work On Doordarshan Kendra-DD Girnar Under "Home Learning"

Content based videos / educational lessons prepared for the students of Std-6 to 8, Std-6 to 8 and Std-6 to 12 from the state level for the educational work of the students through TV i.e. Doordarshan Kendra-DD. It will be started from Girnar channel from 5th July 2021.

Regarding the Broadcasting of Educational Work On Doordarshan Kendra-DD Girnar Under "Home Learning"

In this regard, the schedule of educational videos to be aired from Doordarshan-DD Girnar for the students of Std. So that BRC / CRC in all the schools of your district. It is requested to convey this timetable to the parents, students through coordinators / principals / teachers.

Regarding the Broadcasting of Educational Work On Doordarshan Kendra-DD Girnar Under "Home Learning"

With thanks

Schedule for Std-1 to 12 from 9th July to 31st July 2021

Regarding the Broadcasting of Educational Work On Doordarshan Kendra-DD Girnar Under "Home Learning"

Important Link:-

ધો.3 થી 12 ટાઈમટેબલ તેમજ પરિપત્ર માટે અહીં ક્લિક કરો 

0 Komentar untuk ""Home Learning" July Month Time Table For Std.3 To 12"

Back To Top