ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

THE GUJARAT POLICE ACT, 1951 | DOWNLOAD THE GUJARAT POLICE ACT, 1951

THE GUJARAT POLICE ACT, 1951  CONTENTS.  PREAMBLE.  SECTIONS.  CHAPTER I.  PRELIMINARY.  L  2.  Short title, extent and Commencement  Definitions.  

CHAPTER II.  SUPERINTENDENCE, CONTROL AND ORGANISATION OF THE POLICE FORCE.  

3. One Police Force for the whole of the State of Gujarat  

4. Superintendence of Police Force to vest in the State Government. 

5. Constitution of Police Force. SA Director General and Inspector General of Police.  SB. Tenure of office of key police functionaries.  

6. Inspector General, Additional and Deputy Inspector General.  

7. Commissioner 7 A Separation of Investing wing and law and other wing.  

8. Appointment of District, Additional, Assistant and Deputy Superintendents.  PAGE No.  2  2  4  4  4  5  5  6  6  7  7  8A. Appointment of Superintendents for Wireless System and Motor Transport System 8  or for any Specific duty.  

9. Appointment of Principals of Police Training Schools.  

10. Deputies and Assistants to Commissioner.  

11. Superintendents within jurisdiction of Commissioner.  

12. Constitution of divisions and sections.  Officers in charge of divisions and sections.  l 2A. Inspectors.  

13. [Deleted]. 

14. Certificate of appointment.

Important Link:-

Gujarat Police Act 1951(અંગ્રેજીમાં) ડાઉનલોડ

0 Komentar untuk "THE GUJARAT POLICE ACT, 1951 | DOWNLOAD THE GUJARAT POLICE ACT, 1951"

Back To Top