ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Night Curfew in 20 Cities of Gujarat From 8:00 pm to 6:00 am

Night Curfew in 20 Cities of Gujarat From 8:00 pm to 6:00 am

The Chief Minister addressed a press conference after the high-level meeting following the High Court's knock. "Corona is angry," he told a news conference. About 60 per cent of the total cases are coming from four metros. 

Cases are also slowly increasing in other districts. For the last one year we have been fighting against Corona with the cooperation of the people. Given the corona atmosphere in the entire country today, it seems that the case will still grow. But we need not fear it.

The Chief Minister addressed a press conference after the high-level meeting following the High Court's knock. "Corona is angry," he told a news conference. About 60 per cent of the total cases are coming from four metros. Cases are also slowly increasing in other districts. 

For the last one year we have been fighting against Corona with the cooperation of the people. Given the corona atmosphere in the entire country today, it seems that the case will still grow. But we need not fear it.

Important Link:-

Read News In Gujarati: Click Here

0 Komentar untuk "Night Curfew in 20 Cities of Gujarat From 8:00 pm to 6:00 am"

Back To Top