ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Latest Circular Regarding Extension of Standard 10 - May 2021 Board Exam Form Filling Date

Latest Circular Regarding Extension of Standard 10 - May 2021 Board Exam Form Filling Date

The principals,teachers, administrative staff, parents and students of the secondary schools registered with the Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education are informed that the last date for filling up the application forms for the standard 10 May 2021 examination with regular fee was 05/03/2021. Extended to 15/03/21 Dated from 05/03/2021. Online applications can be filled up till 15/03/2021. There will be no separate late fee for this (late fee will be zero (0)). 


The last date for filling up Std-10 applications online will be 15/03/2021 (up to 12 hours of the year), the last date till 15/03/2021 at any time the information of any student of Std-10 can be corrected from the school level only. There will be no separate fee for that. 

If the student's Principal Approval is pending, it can also be done till 15/03/2021 (12 hours of the night). If a school has done Final Approval and there are still applications to be filled or amended, the application form can be filled by removing the tickmark of Final Approval and submitting.

Clear instructions regarding payment of fees are posted on the Board's website along with instructions for filling up online application forms. Which to consider. Note: - Students and disabled students are exempted from regular examination fees.

Important Link:-

ઑફિશ્યલ સર્ક્યુલર માટે અહીં ક્લિક કરો

0 Komentar untuk "Latest Circular Regarding Extension of Standard 10 - May 2021 Board Exam Form Filling Date"

Back To Top